понеделник, 7 декември 2015 г.

Решение № 935 от 30 ноември 2015 г. за разместване на почивни дни през 2016 г.

Решение № 935 от 30 ноември 2015 г. за 

разместване на почивни дни през 2016 г.РЕШЕНИЕ № 935 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г.

за разместване на почивни дни през 2016 г.

На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и 


чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ


РЕШИ:1. Обявява 4 март (петък) за почивен ден,

 а 12 март (събота) за работен ден.

2. Обявява 23 май (понеделник) за почивен ден, 

а 14 май (събота) за работен ден.

3. Обявява 5 септември (понеделник) за почивен ден,

 а 10 септември (събота) за работен ден.

4. Обявява 23 септември (петък) за почивен ден,

 а 17 септември (събота) за работен ден.Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
7813


Няма коментари:

Публикуване на коментар