сряда, 24 септември 2014 г.

Изборът на подходящ счетоводител за вашия бизнес


Изборът на подходящ счетоводител за Вашия бизнес

Трудно е да се намери добър счетоводител - толкова трудно, че в действителност, това се е превърнало в нещо като шега в света на малкия бизнес. Ето как да намерите правилния счетоводител за Вашата фирма.


Въпрос: Какво е определението за счетоводител? 
Отговор: . Някой, който решава един проблем, за който не знаехте, че имаш по начин, който не разбирате;

Добре, но това може би не е съвсем справедливо. Но както с повечето шеги и тук има зрънце истина. Повечето малки фирми избират счетоводител или счетоводна къща едва  когато финансовите предизвикателства са станали твърде големи, за да се справят без експертна помощ. Много често са налице и следните обстоятелства:
1.    Искате да подобрите финансовото състояние на вашия бизнес. 
2. Работите със собствен счетоводен софтуер, но той не Ви предоставя данните във вида, който е разбираем за Вас. 
3.  Имате проблеми с различаването на понятията Паричен поток и Отчет за приходите и разходите.
4. Или не можете да преминете сам от едностранно счетоводство ( най простия пример на отчитане на приходите и разходите) към двустранно счетоводство, характерно с текущо начисляване.
5. Не можете да предоставите необходимите отчето на банките във вида, който изискват от Вас.
6.     Вашите финансови отчети са неточни или непълни? И имате проблеми със получаването на финансиране или по време на данъчни ревизии или проверки.

Това са все добри причини,за да се оглеждате за добър счетоводител. Всичко зависи от големината на фирмата Ви. Ако сте собственик на малка фирма и губите време със счетоводен продукт, вместо да се концентрирате върху бизнеса си, това е добра индикация, че е време да намерите някой знаещ . Ето как да решите дали имате нужда от счетоводна фирма или вътрешен счетоводител , как да се определите каква квалификация да търсите във Вашия счетоводител, и как да изберете най-подходящия счетоводител за вашия бизнес.


Изборът на подходящ счетоводител: сключване на договор със счетоводна къща или наемане на собствен вътрешен счетоводител.
Вие може би сте от един от многото предприемачи, които стартират свой ​​собствен бизнес и в началото изпълняват ролята и на счетоводител  -  сами подготвяте всичките си отчети и декларации в допълнение към почти всичко останало в бизнеса си. Като началото използвате ,Word, Excel и програмните продукти предоставени от НАП и някак се справятe.  Но идва моментът, в който фирмата се разраства и вече има смисъл да прехвърлите  отговорността за данъците, осигуровките и десетките отчети и декларации на специалисти. Правилният счетоводител може да помогне на бизнеса не само с данъчните декларации, но с дългосрочно данъчно и бизнес планиране. Моментът в който вземете решение да намерите счетоводител е много важен – вече вярвате, че ако имате счетоводител, финансовото бъдеще на вашата фирма ще е по-добро, надявате, че той ще бъде човек, добре запознат с това, което ви трябва, и някой, който е с много натрупан опит. Преди да започнете да търсите най-подходящия счетоводител, трябва да определите дали имате нужда от счетоводна къща или вътрешен счетоводител на трудов договор.

На пазар за за счетоводител
Изборът на подходящ счетоводител: Кога е време?
Много малки фирми нямат толкова голям документооборот, който да изисква наемането на счетоводител на пълен работен ден ( а дори и на непълен). От друга страна, финансовото състояние на бизнеса им е такова, че те биха могли да се възползват от по-редовен преглед и осчетоводяване на документите, вместо да чакат последния момент в края на годината. 
Наемането на външен счетоводител или счетоводна къща на базата на консултации е добра първа стъпка за разрастващия се бизнес. Външната фирмата често може да струва по-малко от заплатата и ползите от служител на пълно работно време , като в същото време спестените средства могат да се използват за консултации с адвокат по данъчно право или дипломиран експерт счетоводител, с които счетоводните къщи често разполагат. 

Счетоводна къща
Счетоводните къщи обикновено изпълняват следните счетоводни функции:
·         Изготвяне на данъчни декларации;
·         Изготвяне на финансовите отчети;
·         Анализ и/или решаване на данъчни и счетоводни проблеми;
·         Мениджмънт на работните заплати и всичко свързано с наемането на персонала;
·         Представителство пред институциите.
Всяка компания е различна,собственикът на фирмата може да се разшири обхватът на работата и да има допълнителни изисквания към счетоводителя си, които са свързани с всекидневната работа ( например фактуриране, водене на каса, водене на присъствена форма, отчитане на работното време), но обикновено това е отговорност на вътрешния счетоводител – не е изгодно да наемете счетоводна къща за тези задължения.
Счетоводната къща работи освен с Вас и със други свои клиенти и затова нямя да може да Ви предостави цялото си време. Повечето счетоводни къщи предлагат пакет от услуги, за които заплащате фиксирана абонамента цена, но може да има различни цени за различни счетоводни функции, в зависимост от нивото на сложност. Имайте предвид, че един добър данъчен експерт, следва да се спести пари на компанията по-големи от неговото заплащане. Общата  годишна фактурирана сума може да изглежда висока, но пък вече имате професионален вид на финансовата си документация и добра данъчна защита.

Вътрешен счетоводител
Когато бизнесът расте непрестанно и сделките стават по-сложни, е време да се помисли за наемане на пълно или непълно работно време на вътрешен счетоводител. Заплатата на вътрешния счетоводител зависи от размера на бизнеса . Често много собственици преценяват, че им е по- изгодно на този етап да наемат вътрешен счетоводител, който да им бъде на разположение през целия ден.
Консултирайте се с колеги и други бизнес партньори, относно изискванията за нивото и заплащането на вътрешния счетоводител. Фирмите за подбор на персонал също биха могли да Ви ориентират. Разбира се бихте могли да обвържете заплата и с конкретни резултати.

Изборът на подходяща счетоводител: Ключови квалификации
След като вече сте решили какъв счетоводител да наемете – вътрешен или външен ( счетоводна къща) е важно да определите каква квалификация трябва да има Вашия бъдещ счетоводител, за да започнете търсенето.
Добри показатели са:

         1)       Завършен Университет със специалност „ Счетоводна отчетност“с магистърска степен, завършена Търговско банкова гимназия ( Икономически Техникум) или Математическа гимназия би било предимство. 
         2)    Да има минималния стаж, който заедно с образователния му ценз да му позволява да съставя Финансовите отчети на предприятието.
В чл. 35 ЗСч е определено, че съставител на финансов отчет може да бъде лице (както физическо, така и юридическо), което отговаря на определените със закона изисквания за минимален професионален стаж и минимална степен на завършено образование. Не случайно е подчертана думата “завършено”. Необходим е документ за завършено образование, а не за образование, което е в процес на завършване.       
Изискванията за професионален стаж и за образователна степен са взаимно свързани, т.е. те зависят едно от друго. Така и ще ги коментираме.
а) висше икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол, съответно:
при магистърска степен - 2 години;
при бакалавърска степен - 3 години;
при степен “специалист” - 4 години.
Това комбиниране не е случайно. При по-висока образователна степен се изисква по-малък професионален стаж.
б) друго висше икономическо образование и професионален стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол -пет години;
в) средно икономическо образование - осем години стаж като счетоводител.
Както се вижда, съставител на годишния финансов отчет може да е само икономист по образование, но не непременно с висше икономическо образование и не непременно по счетоводство и контрол. Допускат се и други видове икономическо образование, в това число и средно, но се изисква по-продължителен професионален стаж. А ако кандидатът има средно икономическо образование, стажът обезателно трябва да бъде като счетоводител.
       3)    Да има стабилен опит в данъчното и осигурителното право    
       4)    Да владее поне един чужд език.  Владеенето на английски език  е голямо предимство ако фирмата Ви е международна или се занимава с търговия с чужди партньори или ако имате чуждестранни съдружници, поради това, че английският език е много разпространен в света на бизнеса.


Вие като собственик на фирмата трябва да знаете с какъв счетоводител или счетоводна къща ще се чувствате  удобно. Може да се чувствате по-спокойни , ако работите с по-малка счетоводна къща, където на вашите казуси ще се отделя повече време и внимание . Бъдете наясно, че в счетоводните къщи обикновено е определен един човек , който отговаря за Вашата фирма – разберете кой и и непременно се запознайте с него. Вашето решение за  това каква квалификация да търсите в един счетоводител зависи и от това от какви точно счетоводни услуги се нуждаете – може би търсите някой да изготви данъчната Ви декларация и Финансовите Ви отчети в края на годината. Но ако искате текущо прогнозиране на данъците ви, съвети за финансово планиране или управление на персонала или изготвяне на бизнес план, може да се наложи да потърси някой с много по-добра квалификации и опит . 
Попитайте Вашите приятели, колеги и бизнес партньори коя счетоводна къща използват. Попитайте хора със сходен на вашия бизнес за имена и препоръки.   
В много отношения, счетоводителят е надежден бизнес консултант, затова отделете време и потърсете Вашия.


СЧЕТОВОДНА КЪЩА „ПРИМА ИНТЕЛЕКТ“, www.primabg.net

1 коментар:

  1. Baccarat - How To Bet On Baccarat, Tips & Strategies
    Baccarat is a game where all the 바카라사이트 cards are dealt out, starvegad all the cards 우리카지노 마틴 dealt and the number of players selected is called the total. The

    ОтговорИзтриване