понеделник, 8 септември 2014 г.

Публикувано е Указание НФ-5/28.07.2014 г. на министъра на финансите за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми

На сайта на НАП е публикувано:


СЧЕТОВОДНА КЪЩА „ПРИМА ИНТЕЛЕКТ“, www.primabg.net

Няма коментари:

Публикуване на коментар