понеделник, 13 януари 2014 г.

Информация на НАП за самосигуряващите се лица .

Благодарение на : http://www.tita.bg/news/547

На Интернет страницата на НАП е акцентирано върху една от последните промени в Кодекса за социално осигуряване, въведени с преходна разпоредби на ЗИД ДОПК -  възможноста самоосигуряващите се лица да  могат да посочат, че плащат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, независимо от това, че имат по-стари задължения, например, за данъци (ал. 5, на чл. 7 от КСО).

Обръща се внимание, че за да бъде отнесено плащането за осигурителните вноски за ДОО, самоосигурявнащите се лица, задължително трябва да подадат писмено заявление в офиса на НАП по постоянен адрес преди парите да бъдат наредени по сметките на приходното ведомство.
 Няма коментари:

Публикуване на коментар