понеделник, 13 януари 2014 г.

Становище относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г. .

Благодарение на : http://www.tita.bg/news/544

На Интернет страницата на НАП е публикувано Становище № 29-00-230 от 12. 12. 2013 г. относно измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодатели, осигурители за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващи се лица, в сила от 01.01.2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар