петък, 15 ноември 2013 г.

Нов размер на минималната работна заплата

Източник Данъци Tita.bg
http://www.tita.bg/news/531

Нов размер на минималната работна заплата


В ДВ, бр. 97 от 08. 11. 2013 г. е обнародвано ПМС № 249 от 31. 10. 2013 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната.

От 01. 01. 2014 г. се определя нов размер на минималната:
  • месечна работна заплата за страната 340 лв. и
  • часова работна заплата 2,03 лв.
при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

Виж цялото постановление.

Няма коментари:

Публикуване на коментар