вторник, 15 януари 2013 г.

Становище относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г.

Изпълнителният директор на НАП издаде Становище 20-00-12/11.01.2013 г. относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, реда и начина за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Няма коментари:

Публикуване на коментар