сряда, 28 ноември 2012 г.

Отпуск при двама работодатели

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1648444
Имам основен и допълнителен трудов договор. Длъжна ли съм да ползвам платения годишен отпуск едновременно и на двете места, или мога да работя на едното, докато съм в отпуск на другото?
Н. Йочева, София
Няма законова пречка да ползвате отпуска си при двамата работодатели по различно време.
Когато служителят работи по основен трудов договор и по договор за допълнителен труд, той има право на платен годишен отпуск и по двете трудови правоотношения. Към настоящия момент в закона няма изрична разпоредба, която да задължава работника да използва двата си отпуска едновеременно.
До 2002 г. действаше правилото, че при работа по външно съвместителство служителят има право да ползва отпуск за работата по съвместителство едновременно с този за основната работа. Това ограничение е отменено с решение № 9353 от 21 октомври 2002 г. на Върховния административен съд. Съдът намира, че правилото е в противоречие с правото на работодателя в определени случаи да определи кога и за колко време да пусне служителите си в отпуск.
Препоръчително е годишният отпуск по двете трудови правоотношения да се ползва едновременно, за да може да се изпълни целта му - служителят да си почине и да възстанови работната си сила. А това е трудно постижимо за някого, който трябва да ходи на работа при единия си работодател, докато е в отпуск при другия.
Справка: чл. 23, ал. 1(отм) от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Няма коментари:

Публикуване на коментар