сряда, 28 ноември 2012 г.

Отпуски се чистят 2 години

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1643801
Имам да ползвам още 12 дни платен отпуск, но последните седмици сме страшно натоварени и шефът каза, че няма шанс да ги взема преди Нова година. Мога ли да ги прехвърля всичките за догодина, или ще загубя част от тях?
Напоследък в интернет форумите все по-често се срещат подобни въпроси. В това няма нищо изненадващо, тъй като идващата 2013 г. е първата, в която служителите ще губят правото си на платен отпуск, ако не са излизали в почивка навреме. Изненадата е, че въпроси задават не само работещите, а и счетоводителите, които трябва да оформят документите.
С края на 2012 г. “изгарят” само дните от 2010 г.
За да прекрати залежаването на много неползван отпуск, в средата на 2010 г. парламентът промени Кодекса на труда. Въведе се правилото почивката да се взема в годината, през която се полага, а неизползваните дни да “изгарят” 24 месеца след края на същата година. То започна да важи за отпуските от 2010 г. нататък.
Това означава, че ако още не сте взели пълната си почивка за 2010 г., трябва да направите това най-късно до 31 декември. След това ще загубите правото да я ползвате. Целта на промените беше служителите да излизат във ваканция редовно, вместо да трупат неползван отпуск и да затрудняват работодателите с изплащане на големи обезщетения при напускане.
Затова се въведе изискване всяка година до 31 декември работодателят да утвърждава график за ползването на целия платен годишен отпуск за следващата година от всички служители. “Поради важни производствени причини” обаче бизнесът има право да отложи до 10 дни. Решението може да се отнася както за един служител, така и за цял отдел. Работещите също имат възможност да поискат отлагане, ако “имат уважителни причини”. Решението за това обаче се взема от началника им.
Неясноти
Според счетоводителите и специалистите по човешки ресурси един от най-неясните въпроси в новите текстове на закона е какво се случва, ако работодателят е прехвърлил 10 дни по официалния ред, но служителят не е използвал цялата останала част от отпуската си през годината, за която се полага. Според някои залежалите дни “изгарят” автоматично, други твърдят, че остават във ведомостите, но не могат да се ползват, а трети тълкуват, че и за тях важи двугодишната давност.
“За неюристите текстовете са противоречиви и би следвало да се запишат по-ясно в закона или в наредбата за отпуските”, коментира пред “Труд” Таня Стивасарева, мениджър в адвокатското съдружие “Ърнст и Янг”.
Според нея даже и да не са прехвърлени заради важни производствени причини, неизползваните в повече дни също могат да се вземат до 2 години след края на периода, за който се полагат. Същото е тълкуванието на Министерството на труда. Оттам коментираха, че при такива случаи “работникът може да вземе неползвания отпуск не само през следващата календарна година, но и до изтичане на 2-годишния давностен срок”.
За да предотвратят загубата на дни, при подобни казуси е желателно служителите да ползват натрупаната ваканция, като започнат от тази за най-стари периоди, съветват от ведомството на Тотю Младенов. На практика това означава, че за следваща година могат да се прехвърлят и повече от 10 дни, въпреки че в закона това не е описано.
Съществува и следният казус - старите дни за отпуска не се губят в 2-годишния период, но вземането им на практика зависи от съгласието на работодателя. И ако той не подпише молбата, след края на периода изгарят. На практика те се водят само на хартия и единственият шанс служителят да “се облажи” от тях е, ако напусне, защото тогава шефът му е длъжен да ги изплати като обезщетение.
Според Главната инспекция по труда фирмите са се научили да спазват новите правила и досега няма глобен работодател. Оплакванията били рядкост - например за това, че списъкът с почивните дни не е сложен на видно място или шефовете определили графика, без да се съобразят с желанието на хората си. Трудовите полицаи са разкрили и няколко по-сериозни нарушения, при които служители се водят в отпуск, докато работят. Такива се срещат в сезонната заетост, но са единични случаи.
Ползвайте първо старите дни
Експертите съветват: За да не се объркате и да не губите дни, с първите отпуски догодина ползвайте старите дни от 2011 г. и след това от 2012 г. (ако имате такива). Справка за това е длъжен да ви даде мениджъра по човешките ресурси или счетоводителя на фирмата.
Давностният срок не важи за отпуск, натрупан преди 2010 г. Ако все още имате да ползвате почивни дни от 2009 г. или по-рано, не се притеснявайте - няма да ги загубите дори и след 5 или 10 години и можете да ги ползвате по-всяко време, стига да сте се разбрали с шефа си. А ако не успеете, имате право на обезщетение при напускане или пенсиониране.

Отпуск при двама работодатели

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1648444
Имам основен и допълнителен трудов договор. Длъжна ли съм да ползвам платения годишен отпуск едновременно и на двете места, или мога да работя на едното, докато съм в отпуск на другото?
Н. Йочева, София
Няма законова пречка да ползвате отпуска си при двамата работодатели по различно време.
Когато служителят работи по основен трудов договор и по договор за допълнителен труд, той има право на платен годишен отпуск и по двете трудови правоотношения. Към настоящия момент в закона няма изрична разпоредба, която да задължава работника да използва двата си отпуска едновеременно.
До 2002 г. действаше правилото, че при работа по външно съвместителство служителят има право да ползва отпуск за работата по съвместителство едновременно с този за основната работа. Това ограничение е отменено с решение № 9353 от 21 октомври 2002 г. на Върховния административен съд. Съдът намира, че правилото е в противоречие с правото на работодателя в определени случаи да определи кога и за колко време да пусне служителите си в отпуск.
Препоръчително е годишният отпуск по двете трудови правоотношения да се ползва едновременно, за да може да се изпълни целта му - служителят да си почине и да възстанови работната си сила. А това е трудно постижимо за някого, който трябва да ходи на работа при единия си работодател, докато е в отпуск при другия.
Справка: чл. 23, ал. 1(отм) от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.