вторник, 4 септември 2012 г.

Отпуск може да се ползва и по време на предизвестие

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1528964

Искам да напусна работа. Имам планиран по график платен годишен отпуск. Мога ли да подам предизвестие и докато то тече, да изляза в отпуск?
В. Маринов, София

По време на предизвестието трудовото правоотношение продължава да съществува. Няма пречка, докато то тече, да се ползва планираният по график платен отпуск. Платеният годишен отпуск се ползва по утвърден от работодателя график.
Работодателят е длъжен да разреши отпуск, когато той е поискан по графика. Единственото изключение е, когато отпускът е отложен от работодателя поради производствени причини.
Когато отпускът по графика е отказан, служителят има право сам да определи времето за ползването му, като уведоми работодателя писмено поне 2 седмици по-рано.
Справка: чл. 173 и чл. 176 от Кодекса на труда.
За връзка с нас - pravoired@trud.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар