сряда, 20 юни 2012 г.

По време на майчинство може да се работи другаде

По майчинство съм и получавам 90% от заплатата си като обезщетение. Детето е на 9 месеца. Мога ли да започна работа на граждански договор при друг работодател и дали ще ми се прекрати изплащането на обезщетението? Ще плащам ли осигуровки?
Г. Маринова, София

Щом са изтекли първите 135 дни, за които се издават болнични листи, през остатъка от отпуските поради бременност и раждане и за отглеждане на малко дете можете да започнете работа другаде. Обезщетението няма да бъде спряно. Осигуровки ще дължите по общия ред, предвиден за работещите на граждански договор.
В този смисъл е и практиката на Министерството на труда и социалната политика.
По граждански договор изпълнителят се осигурява за рисковете: инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Ако изпълнителят не е осигурен на друго основание през съответния месец, за да се внасят осигуровки, законът изисква месечното възнаграждение по договора да е равно или над една минимална работна заплата.
Размерът му се преценява, след като се извадят разходите за дейността, които за тази година са 25% от хонорара. Например договорът е сключен срещу възнаграждение от 1000 лв. на месец. 1000 - 250 = 750 лв. Минималната работна заплата е 290 лв. Върху хонорара се дължат осигуровки, тъй като 750 е по-голямо число от 290. А лицата, които освен по гражданския договор са осигурени и на друго основание през съответния месец, се осигуряват за същите рискове независимо от размера на полученото възнаграждение. Осигуровките се внасят от възложителя, като от възнаграждението се удържа само личната вноска на лицето.
Справка: чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване

Няма коментари:

Публикуване на коментар