понеделник, 28 май 2012 г.

След майчинство работното време може да се промени

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1377108

Предстои да се върна на работа след майчинство. Мога ли да мина на непълно работно време?
И. Бакалова, София
След отпуск по майчинство или за отглеждане на дете служителят има право да предложи на работодателя изменение на трудовото правоотношение за определен срок. Работодателят е длъжен да вземе под внимание предложението, когато има възможност.
Работникът може да предложи да премине на непълно работно време. Може да иска и да идва, и да си тръгва по-рано или по-късно. Може да бъде свободен от дежурства. Ако се работи на смени, може да предложи да работи известно време само сутрин или следобeд. Когато работодателят е въвел сумирано изчисляване на работното време, родителят може да иска да премине на подневно отчитане на работното време с дневна продължителност 8 часа.
Той може да предложи да работи надомно, от разстояние, да бъде преназначен на друга длъжност и т.н. Страните се споразумяват за изменението писмено. След изтичането на уговореното време действат условията по трудовия договор преди изменението.
Справка: чл. 119, чл. 163-167а и чл. 167б от Кодекса на труда

Няма коментари:

Публикуване на коментар