четвъртък, 24 май 2012 г.

Законът пази от уволнение майка на дете до 3-годишна възраст

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1383411
Майка съм на двегодишно дете. Като се върнах на работа, работодателят ми връчи предизвестие за уволнение поради закриване на щата. Мога ли да го съдя?
И. Кукушкова, гр. Варна

Ако работодателят не е получил предварително разрешение от Инспекцията по труда, за да ви съкрати като майка на дете до тригодишна възраст, той е нарушил закона и е добре да оспорите уволнението.
Ако такова съгласие не е искано или не е дадено преди уволнението, съдът ще отмени заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без дори да разглежда трудовия спор по същество.
Срокът за оспорване на уволнението в съответния районен съд е двумесечен и започва да тече от деня на прекратяването на договора. Трудовите дела са безплатни за работниците и служителите.
Справка: чл. 328, чл. 330, чл. 333, чл. 344, ал. 3 и чл. 358, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар