понеделник, 14 май 2012 г.

Наръчник по ДДС за 2012 година

 Наръчник по данък върху добавената стойност за 2012 година
Наръчникът е актуализиран вариант на Наръчника по ДДС за 2011 г, съобразно промените за 2012 г. в Закона за данък върху добавената стойност и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
В Наръчника са  отразени всички издадени указания на Изпълнителния директор на НАП по прилагане разпоредбите на ЗДДС.
Промените за 2012 година са отразени в съответните фишове на Наръчника (18 на брой)
Рубрика Ръководства, наръчници и др.

Няма коментари:

Публикуване на коментар