понеделник, 16 април 2012 г.

НАП проверява 3000 фирми със съмнителни доходи

http://dnes.dir.bg/news/nap-proverki-oboroti-10960004?nt=10

3000 съмнителни фирми има в регистрите на данъчните. До дни започват проверки.
След задължителното свързване на касовите апарати с НАП, отчетите на въпросните фирми рязко са се променили - в посока нагоре или надолу, което поражда съмнения за злоупотреби, съобщи bTV.

10 хиляди проверки за 10 дни са установили, че абсолютно всички касови апарати в страната са свързани с приходната агенция. Дистанционната връзка не само изважда на светло скрити обороти, но и ще дава възможност за автоматизирано управление на риска, коментираха от НАП.

„Ние следим всички 300 000 фискални устройства в страната. Софтуерът е така конструиран, че ни визуализира онези търговци, при които оборотът не отговаря на реалността. Ние знаем какви са средните обороти в даден бранш, в даден регион, така че следим всичко много внимателно", увери Росен Бъчваров, говорител на НАП.

В началото на месеца стана ясно, че само осем са нарушителите, които не са свързали в срок касовите си апарати с Националната агенция за приходите (НАП). Крайният срок за свързване бе до 00,00 ч. на 2 април.

понеделник, 9 април 2012 г.

Промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

http://www.tita.bg/news/334 ДВ, бр. 27 от 03. 04. 2012 г.е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Извършени са промени по отношение фискалния контрол на:
  • лицата, извършващи продажби в 2 000 или повече търговски обекти и
  • лицата, които осъществяват транспортни услуги, чрез вътрешни и международни превози на над 1 500 000 пътници годишно и имат над 50 превозни средства за осъществяване на тези услуги (чл. 53, ал. 2 - нова и § 8 от ПЗР на Наредбата).

Регламентира се създаването на нов вид интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност с един централен сървър, свързан в мрежа с всички търговски обекти, от които се извършват продажбите, като дистанционната връзка между централния сървър и НАП следва да се изгради така, че да се предават обобщени данни за всеки обект от мрежата от търговски обекти, за които е одобрена системата.
 
От обхвата на наредбата се изключват:
  • услугите, предоставяни от пенсионноосигурителни дружества по прехвърляне на натрупаните средства по индивидуална партида от един фонд към друг фонд (чл. 5, т. 2 – доп.)
  • авиационно гориво за зареждане на въздухоплавателни средства при спазване на определени условия (чл. 3, ал. 4 - доп.)
 
Въведени са и разпоредби във връзка с извеждане от експлоатация на фиcкално устройство (ФУ) (чл. 20, ал. 4 – нова и § 59 ал. 7 и 8 - нови).
 
Промените са в сила от 03. 04. 2012 г.

понеделник, 2 април 2012 г.

Един много полезен сайт за он-лайн попълване на банкови и счетоводни документи

Представяме Ви един много полезен сайт за он-лайн попълване на банкови и счетоводни документи:
http://www.documents-online.net/

Този сайт не може да намали броя на платежните документи, които се налага да попълвате ежедневно Този сайт може да намали времето, което отделяте за попълването на тези документи.
 Може да кликнете на някой от четирите примерни формуляра за да попълните и разпечатате Вашето нареждане / вносна бележка. За улеснено попълване ще имате възможност да ползвате номенклатури на банките с техните BIC и BAE шифри /кода на БАЕ участва във формирането на IBAN/. Ако пък попълвате нареждане / вносна бележка за НАП, то едно кликване върху таблицата по-долу ще е достатъчно за да се попълнят данните на съответната ТД на НАП, като /пак от номенклатура/ ще трябва да уточните само конкретния Вид Плащане.
 Освен да разпечатвате генерираните документи, Вие можете и да ги съхранявате на Вашия компютър, както и да ги изпращате по имейл.
   Чувствайте се свободни да помествате на Ваши уеб страници с банкова информация платежни нареждания или вносни бележки в PDF формат на които сте попълнили информацията за Получател /и евентуално Основание и Сума/.
Можете да разпечатвате празни бланки и да ги попълвате на ръка /за съжаление все още няма лазер/инк жет принтери, които да печатат на многопластова хартия/.
   А по-долу ще намерите линкове на празни попълняеми форми, които може да изтеглите и попълвате офлайн.

неделя, 1 април 2012 г.

Три ключа към успешното развитие на вашата малка счетоводна къща.

Наскоро говорих с мой колега, който се опитва да разшири самостоятелната си счетоводна практика и да намери повече клиенти. Да решиш да напуснеш работа, „топло” място със сигурна заплата е голяма крачка и сама по себе си заслужава моето уважение. Но все пак как да се „отблъснем” от дъното, така че нашата саможертва да не е отишла на вятъра? Как да направим така, че не само да работим за покриване на ежедневните ни разходи, а и да се развиваме професионално и в чисто бизнес-план.

Моят отговор съдържа два въпроса, че всеки практикуващ трябва да се помисли:

Възможно ли е растежът на Вашата счетоводна къща да бъде самоцел? Отговорът е „не” – вътрешният растеж на всяка малка фирма или практика е резултат от процеси, практики за развитие и много често обвързан до 100% с растежа на вашите клиенти. Така, че задължително трябва да интегрирате ( слеете) работата си с процесите във фирмите които обслужвате, като вашите познание по данъчно и осигурително право да предхождат техните решение, а Вашите счетоводни познания да ги следват. Т.е. счетоводният процес не трябва да подчинява нормалните търговски практики и да ги възпира , а да им помага да бъдат много по правилни, ефективни и целенасочени.


Дали ако придобием или се слеем с друга малка счетоводна къща със сигурност ще се разраснем? За съжаление няма никаква гаранция за това, ако след това не акцентирате дългосрочно на добрите практики, ако не подходите с усърдие и постоянство към всеки клиент и ако не инвестирате в хората, с които работите и разбира се материалната Ви база. Придобиването разбира се ще ви даде тласък, но без разрастването на вашите клиенти, без подобряването на услугите скоро ще усетите спад, освен ако не придобивате отново ... и отново ... и отново. Между другото, това е една опция, която е доста успешна при лекарите и доста примамлива, но много често единственото сигурно нещо са увеличените разходи и персонал.

Искам да акцентирам на 3 ключови момента, на които трябва да обърнете внимание, когато правите планове за развитието на вашата малка счетоводна къща:

1. Какво е впечатлението, което оставяте у Вашите клиенти? Опитвайте се постоянно да получавате обратна информация как Вашите клиенти приемат вашата работа. Следете репутацията си в интернет. Какво е нивото и качеството на предоставяната услуга – дали сте достатъчно бързи, ефективни, гъвкави и разбира се информирани за всички промени и нови изисквания? Това е първото, на което трябва да обърнете внимание, преди да започнете да харчите пари за следващата точка. Доволният клиент винаги би ви препоръчал и на други фирми.

2. Как ще ви намери нови потенциални клиенти? Наблегнете на разработване на силна мрежа за насочване, пряка пощенска или електронна реклама, активно участие в социалните мрежи, добре развиващ се сайт, лесна за достъп консултантска услуга и т.н.

3. Ефективност при работа с всеки клиент . Във всяка счетоводна практика има клиенти, които Ви отнемат много малко време и такива, които Ви отнемат по много време всеки ден. Разбира се много често ежедневието ни се фокусира върху клиентите, които изискват повече усилия. Въведете си проста система в която да обобщавате времето, което всеки клиент ви отнема дневно. Това ще Ви направи много по ефективни и организирани а и ще оптимизира цените на отделните услуги.