вторник, 27 март 2012 г.

Наръчник по ДОПК - ІІ част

Наръчникът по Данъчно - осигурителния процесуален кодекс - ІІ част за 2012 година обхваща материята на Дял ІV „Събиране на публичните вземания” на кодекса. Изготвен е с цел  да подпомогне служителите от Национална агенция за приходите в процеса по прилагане на данъчното и осигурително законодателство.
Наръчникът може да бъде използван,  както за самостоятелна подготовка от органите по приходите и публичните изпълнители, така и като база за разработване на учебни материали за  провеждане на  първоначално и продължаващо обучения на служителите от Национална агенция за приходите.
Вижте още:
   

Няма коментари:

Публикуване на коментар