понеделник, 5 март 2012 г.

9 или 20 - В кои случаи може да се използва ниската ставка на ДДС в туризма?

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/03/02/1778959_9_ili_20/
"Какво продаваш - хотелско настаняване ли, защото говориш за ТО... а да не би да става въпрос за комисионна за самолетни билети?"
Ако четете специализирани данъчни форуми, ще забележите, че подобни дискусии напоследък са доста често явление. От началото на годината влязоха в сила поредните изменения в данъчното законодателство, които засягат туристическия бранш. А заедно с тях се появиха и множество въпроси как те трябва да се прилагат на практика от хотелиери и туроператори. Постепенно темата се превърна и в основен обект за дебат между хората от брашна.
Картината постепенно започва да се прояснява, след като преди десетина бяха обнародвани и измененията в правилника за прилагането на Закона за ДДС.

На лекия режим

За кои услуги може да се прилага редуцираната ставка по ДДС? За да се даде отговор на този въпрос, е необходимо да се вземат предвид разпоредбите както на данъчното законодателство, така и на това в областта на туризма. Съгласно ЗДДС настаняване са основни туристически услуги, а според Закона за туризма в тази дефиниция се включват нощувка и хранене, както и транспортни услуги.
Необходимо е обаче да се има предвид, че освен тези услуги хотелиерите могат да включват в туристическия пакет и други при условията на т.нар. съпътстваща доставка. Данъчното законодателство предвижда, че такава е налице, когато основната доставка се съпътства от друга и плащането е определено общо. Има и трайна практика на Съда на Европейския съюз, в която се посочва, че една доставка може да се разглежда като съпътстваща, ако чрез нея се осигурява по-висока степен на удовлетвореност на ползването на основната. От гледна точка на получателя тази услуга няма самостоятелно значение. Tой не би сключил сделката, за да придобие самостоятелно предмета на тази доставка, а тя се явява необходимост, допълнение или повишаваща качеството на основния предмет на доставката.
На тази база може да се направи изводът, че хотелиер може да включва в пакет, продаван на обща цена, освен настаняване също така и допълнителни услуги като СПА процедури, ползване на басейн, паркинг и др. Както беше уточнено обаче, плащането за услугите в този пакет следва да бъде определено общо и тогава за целият този пакет може да се приложи редуцираната ДДС ставка в размер на 9%.
Ако за някои от допълнителните услуги туристите заплащат отделно, то за тези услуги се прилага стандартната ДДС ставка от 20%. По този начин се създава възможност чрез структурирането на пакетите си хотелиерите и туроператорите пряко да оказват влияние върху данъчната тежест, която ще понесат туристите.
Тази задача обаче освен данъчен има и чисто маркетингов аспект. От ДДС гледна точка хотелиерите са стимулирани да включат максимално широка гама от услугите си в пакет, който да предлагат на туристите на обща цена, за която съответно да прилагат 9% ставка. От друга страна обаче, големият брой включени услуги оскъпява пакетите и продуктът може да се окаже неконкурентоспособен.
Другата крайност е услугите да се предлагат поотделно и по този начин само нощувката ще се облага с 9% ДДС. Този подход би увеличил данъчната тежест за туристите, особено ако те ползват по-голям набор от услуги.
Така на практика се получава, че в най-изгодна позиция ще се окажат хотелиерите, които познават както пазара, така и данъчното законодателство и практики. Предвид спецификите те могат да предложат пакети, които съответстват в най-голяма степен на потребностите на гостите им.
С промените от 1 януари се въведе нова дефиниция, съгласно която намалената ДДС ставка се прилага за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително и в случаите, когато се предоставя ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани. Променената разпоредба по същество пресъздава дефиницията в основната ДДС директива на ЕС. Този подход е удачен, но е необходимо изрично да се уточни какво точно се включва в понятието "подобни заведения". В противен случай можем да станем свидетели на различни интерпретации както от страна на данъчните органи, така и от страна на данъкоплатците. Чрез промяната на дефиницията от началото на тази година вече няма изрично изискване услугата да се предоставя от хотелиер, т.е. редуцираната ставка може да се прилага в определени случаи и от туроператори. Запазва се обаче изискването хотелиерът, който предоставя услугата по настаняване, да притежава удостоверение за категоризация, като за доказването на доставката освен този документ следва да бъдат представяни също така и копие от регистъра на настанените туристи и фактура за доставката.

Най-спорният момент

Вълнения в туристическия бранш предизвикаха и промените по отношение на облагането с ДДС на туроператорските услуги. Основните въпроси са свързани с приложението на специалната схема за облагане на маржа.
С измененията в Закона за данък върху добавената стойност от началото на годината се въведе понятието "пътуващо лице". Това е всеки получател на обща туристическа услуга, която не е придобита с цел препродажба. Съответно приложението на схемата за облагане на маржа се ограничи само да случаите, когато туроператор доставя общата туристическа услуга директно на пътуващо лице.
Важна промяна е, че от 1 януари 2012 г. доставките от туроператор към друг туроператор изрично се изключват от обхвата на специалната схема и за тях ще се прилагат общите правила. Това означава да се възстанови ДДС за закупените услуги и да се начисли ДДС по общия ред на другия туроператор. Когато сделката е за настаняване в България, доставката се облага с 9% ДДС, вследствие на отпадналото изискване доставчик на услугата по настаняване да бъде задължително хотелиер. Въведени са и изисквания за документално доказване на доставката, като туроператорът, който се явява доставчик, следва да разполага с фактура и договор с хотелиера, както и фактура за доставката.

И още няколко неясноти

За известно време неясен остана въпросът дали специалната схема ще може да се прилага и при доставки от туроператори към корпоративните им клиенти.
Отговор на този въпрос беше даден в наскоро публикуваните изменения в Правилника за прилагане на ЗДДС. В него като условие е въведено изискването при такива доставки туроператорът да разполага с писмена декларация от получателя на услугата, че доставката не е предназначена за последваща продажба.
Необходимо е да се уточни, че във всички случаи, когато туроператор продава обща туристическа услуга директно на пътуващо лице, маржът се облага със стандартната ДДС ставка в размер на 20%, а не с редуцираната 9% ДДС ставка.
Освен многото въпроси всички тези нови разпоредби създават и възможности за туристическия бранш. Оползотворяването им изисква предварителен и текущ анализ, резултатите от които могат да окажат пряко влияние върху ценовата конкурентоспособност на предлагания туристическия продукт.

Предисторията

От 1 април 2011 г. беше разширен обхвата на приложение на редуцираната 9% ДДС ставка за настаняване в туристически обекти. Дотогава тя се прилагаше само за настаняване, предоставено от хотелиер, когато е част от организирано пътуване. Тоест получателят по доставката задължително трябваше да бъде туроператор.
Същевременно за индивидуалните туристи се прилагаше стандартната ДДС ставка в размер на 20%. Чрез този подход се реализираха значителни негативни ефекти. От една страна, се дискриминираха българските туристи, тъй като малка част от тях ползват услугите на туроператори, когато пътуват в страната. Негативен ефект имаше и за активните чуждестранни туристи, които организират пътуванията си сами. Така реално не се отчитаха важни тенденции на световните пазари като навлизането на нискотарифните авиокомпании и разширяващото се използване на интернет за директни резервации на туристически услуги.
Нещо повече - по този начин се оказваше негативно влияние и върху структурата на туристическия поток към страната и същевременно се стимулираха пътуванията на български граждани към курортите на конкурентните държави, където се прилагат редуцирани ДДС ставки за настаняване в хотели. Тъй като този режим на практика предполагаше прилагане на две различни ставки за една и съща услуга, очаквано беше получено предупреждение от Европейската комисия за коригиране на законодателството и като резултат от 1 април 2011 г. редуцираната ставка беше повишена на 9%, но вече с разширен обхват – настаняване, предоставено от хотелиер, без значение дали става въпрос за организирани или индивидуални туристи.
Редица дискусии предизвика и предложението на Министерството на финансите от октомври миналата година ставката в размер на 9% да се прилага за настаняване, предоставено в хотел. По този начин от обхвата на редуцираната ставка биха се изключили услугите на редица други туристически обекти като вилни и ваканционни селища, мотели, почивни станции, пансиони, хижи и др. Ако това предложение беше прието, отново бихме попаднали в хипотеза с неравностойно третиране, тъй като за една и съща услуга щяха да се прилагат две различни ставки. За щастие след реакция от страна на бизнеса това предложение отпадна.


Туристическият данък

Туристическият данък, който се събира от общините и беше въведен в началото на 2011 г., също продължава да бъде обект на обсъждане. Критиките са насочени към въведения минимален годишен праг на облагане, съответстващ на дължимия данък при 30% заетост на легловата база на съответния обект. Този праг обаче остава в сила и през 2012 г. Стигна се дори до сезиране на Конституционния съд от група депутати поради "недопустимо смесване на елементи от две категории преки данъци – подоходни и имуществени", като решението по казуса предстои. Що се отнася до ставките на данъка за 2012 г., то редица големи общини се насочиха към намаляването му. В София например средната ставка на данъка беше намалена от 1.80 лв. до 0.80 лв., като най-голямото редуциране е при петзвездните хотели. От началото на 2012 г. техните гости вече плащат 1.20 лв. на нощувка вместо 3 лв. (през 2011 г.). Намаление на ставката има и в Бургас, докато във Варна оставиха туристическият данък в размерите от миналата година.

*Светлин Кръстанов е доктор по икономика и старши данъчен консултант в Ernst & Young

    Няма коментари:

    Публикуване на коментар