събота, 25 февруари 2012 г.

Поне още 5 дни отпуск за ненормирано работно време

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1245011
Служител, назначен на 4 часа и с ненормирано работно време, има ли право на допълнителен годишен отпуск?
Ж. Георгиева, София
Работникът в случая следва да ползва допълнителен платен годишен отпуск заради това, че работи при условията на ненормирано работно време.
Поради особения характер на работата работодателят след консултации със синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите може да установява за някои длъжности ненормиран работен ден. Служителите с ненормирано работно време са длъжни при необходимост да изпълняват трудовите си задължения и след изтичането на редовното работно време. Като компенсация за това те имат право да ползват допълнителен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 5 работни дни.Условията за ползване на отпуск за ненормиран работен ден са две: работодателят да е установил за съответната длъжност ненормиран ден и служителят да има поне 8 месеца трудов стаж.
Законът не поставя допълнителни изисквания. Така например не е предвидено размерът на този отпуск да се определя пропорционално на времето, през което работниците и служителите имат действително отработени дни. Законодателят не е поставил също така ограничение, че само при пълно работно време може да се работи при условията на ненормиран работен ден. В този смисъл има практика и на Министерството на труда и социалната политика.
Работникът или служителят с ненормиран работен ден сам преценява дали и кога е необходимо да продължи да изпълнява трудовите си задължения след изтичането на редовното работно време. Работата над редовното време в работни дни се компенсира с допълнителен платен годишен отпуск, а работата в почивни и празнични дни - с увеличено възнаграждение за извънреден труд.
Работодателят определя колко точно да бъдат дните на допълнителния отпуск, като следва да се съобразява с минималния му размер по закон от поне 5 работни дни.
Справка: чл. 138, чл. 139а, ал. 4, чл. 155, ал. 2, чл. 156, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар