четвъртък, 29 декември 2011 г.

Сделки с непререгистрирани дружества считано от 01.01.2012

Уважаеми клиенти, на 31.12.2011 изтича срокът за пререгистрация на търговските дружества и едноличните търговци в Търговския Регистър (http://www.brra.bg/ContentManagement.ra?contentType=1 ) . Въпреки няколкократно удължавания срок, към момента непререгистрирани са около 500 000 дружества. В тази връзка и след консултация с нашия адвокат, считано от 01.01.2012 НЯМАТЕ ПРАВО да извършвате търговска дейност с непререгистрирани дружества, като :

1.            Фактури получени от такива дружества ще се считат за нищожни;
2.            Няма да се признават за данъчни и счетоводни цели направените към такива дружества разходи;
3.            Няма да се признава правото на ДДС ( данъчен кредит) формиран от фактури, получени от непререгистрирани дружества ( регистрирани към 31.12.2011 по ЗДДС)

 В тази връзка съветвам всички да проверят контрагентите си за направена пререгистрация на следния адрес:

 


Имайте в предвид, че е възможно даден контрагент да е внесъл документи за пререгистрация, но поради натовареността на регистъра заявката все още да не е обработена. Очаква се до 31.01.2012 всички забавени заявки да бъдат обработени!

Няма коментари:

Публикуване на коментар