неделя, 13 ноември 2011 г.

Над 580 000 български фирми все още не са се пререгистрирали само два месеца преди крайния срок

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2011/11/11/1202397_na_otchet/
Съвсем скоро над 580 хиляди български фирми могат да бъдат заличени и да останат в историята. Не става дума за някакво апокалиптично предсказание, а за сухи факти. Точно толкова компании, или почти 60% от всички в страната, не са се вписали повторно само два месеца преди крайния срок за пререгистрация в Търговския регистър. След 1 януари 2012 г. всички тези фирми ще бъдат дадени на ликвидатор и закрити. Ако за трети път държавата не реши да отложи срока.

"Тече информационна кампания, но въпреки това не се забелязва засилен интерес от фирмите", заяви изпълнителният директор на Агенция по вписванията Виолета Николова. Според нея големият наплив ще настъпи в последните седмици преди новата година, както се е случило и в края на 2010 г. Досега сроковете за пререгистрация бяха удължавани два пъти и според агенцията няма да има трети. Статистиката показва, че остават да се впишат най-много еднолични търговци (ЕТ) - над 480 хиляди (виж графиката). Голяма част от тях отдавна не са действащи и по всяка вероятност така и няма да минат през агенцията. Остават да се пререгистрират и около 112 хиляди дружества - ООД, АД и др.

Все още никой не може да каже точно колко и какви ще са фирмите, които от януари ще подлежат на закриване. Икономистът Георги Стоев от "Индъстри уоч" се съмнява, че броят на пререгистрираните еднолични търговци до края на годината ще се увеличи значително. Този тип фирми бяха популярни през 90-те години, но рисковете при тях са далеч по-големи, тъй като собственикът отговаря при задължения с цялото си имущество. В същото време дружествата с ограничена отговорност станаха популярни, защото държавата намали уставния капитал при създаването на фирмата, а отговорността на собственика е лимитирана до имуществото на самото дружество.

Мътна и мащабна задача

Процедурата около ликвидацията продължава да е тромава и неясна за бизнеса. Кампанията на агенцията е само в посока "елате да се пререгистрирате", но никой не обяснява какво се случва с ненаправилите го. Трудно можеш и да го прочетеш. Звучи абсурдно, но на сайта на Търговския регистър е качен по-стар вариант на Закона за търговския регистър и Търговския закон, съответно от 2009 г. и 2010 г. Оттогава актовете бяха променяни няколко пъти, но по-новите текстове (които пряко касаят пререгистрацията) така и не могат да бъдат открити на уебстраницата.

Според Търговския закон едноличните търговци няма да минават през процедура на ликвидация, а директно ще бъдат заличени след изтичане на срока. В същото време другите дружества  - с ограничена отговорност, акционерни, кооперации и т.н., няма да бъдат автоматично заличавани, а само тяхната дейност ще бъде прекратена, без те да имат право да се разпореждат с имуществото си, и ще започне процедура на ликвидация.

От Агенцията по вписванията обявиха, че разходите по ликвидацията ще бъдат за сметка на държавата. "Ликвидацията е абсолютно безплатна. По искане на заинтересовано лице се назначава ликвидатор, който започва процедурата, и в рамките на една година тази ликвидация трябва да приключи. В случаите, когато има задължения, те се удовлетворяват чрез имуществото на дружеството. Ако остане налично имущество, то е в полза на заинтересованото лице", уточнява Виолета Николова. И допълва, че макар ликвидацията да е безплатна за търговците, не е и за държавата. Ако няма имущество, възнаграждението на ликвидатора трябва да се покрие от Агенцията по вписванията. "Това поражда известни затруднения, тъй като в бюджета на агенцията за следващата календарна година не са заложени такива средства, което може да наложи корекция на бюджета", допълва Николова.

Думите на Николова противоречат на действащия закон, който казва, че "разноските за производството по ликвидация са за сметка на търговеца". И когато търговецът не разполага с нужните средства за извършване на ликвидацията и за възнаграждение на ликвидатора, заинтересованото лице плаща със собствени пари за извършване на ликвидацията. Според Търговския закон заинтересованото лице може да бъде акционер, член на управителен съвет и др., НАП, банки и всички други кредитори на дружеството.

"Фирмите, които не са се пререгистрирали, ще бъдат обобщени от съответните окръжни съдилища. Тяхно задължение е да ни предоставят списъци в електронен формат и на базата на тези списъци да започнем производството по ликвидация. Така че в момента е много трудно да дадем някаква прогноза. Но като се има предвид, че по-големият процент са еднолични търговци, може да се надяваме, че броят им няма да е голям", казва Николова. Агенцията по вписванията ще качи на сайта си списъка на всички фирми, за които не е поискана пререгистрация.

Остава отворен въпросът колко подготвена ще е държавата за евентуалната ликвидация на десетки хиляди фирми. Последният списък на ликвидаторите към Агенцията по вписванията е от края на 2008 г. и включва 109 експерти. Логично звучи в случай на голям брой компании списъкът да се увеличи. Всичко зависи от заплащането, като сегашният минимум е 400 лв. месечно.

Същевременно Националната агенция за приходите също може да се окаже затрупана с хиляди непререгистрирани фирми, които трябва да бъдат проверени. Според данъчните още през миналата година е започнала оценка колко са компаниите със значим дълг към бюджета: към юни тази година те са били около 16 500, като голяма част от тях са еднолични търговци, които носят неограничена отговорност. Принудителното изпълнение за другите дружества пък може да продължи до 2015 г. и тези срокове карат агенцията да не се притеснява.

Чуждите фирми


Много фирми бяха създадени с цел покупка на земя за имоти от чужденци, най-вече къщи с двор, апартаменти, които се продават с идеални части от земята към блока, както и парцели. Това се налага, тъй като е в сила забрана за чужденци да притежават земя в България. Тя трябва да отпадне до 2014 г. за граждани на страни от ЕС по силата на договора за присъединяване. Сега тези фирми трябва да бъдат пререгистрирани, за да не загубят чуждите граждани собствеността си. Повечето от тях се управляват от местни адвокати и посредници. Но според представител на имотна агенция има и чужди граждани, които по различни причини са загубили интерес към инвестициите си в България и досега не са уведомени за необходимите промени в собствеността им. При процеса на пререгистрация се изисква изрично пълномощно от управителя на фирмата към адвокат, който да пререгистрира от негово име фирмата, т.е. трябва да има връзка с управителя на фирмата, който да подпише документи и да даде пълномощно за пререгистрация.

Пълна яснота какво ще се случи, ако фирмите им не се пререгистрират, няма. Според юристи ликвидаторът ще разполага с имуществото и ще го продава. Ако има задължения към кредитори, той ще ги погасява с получените средства. Останалата част от сумата ще се вкарва на сметка, към която собствениците на фирмата по-късно могат да предявят искания. Друг е въпросът как ще бъде продадено имуществото, тъй като "законът не ограничава способите и всякакви сделки са допустими". Ликвидаторът не е длъжен да обяви търг (както е при частните и публичните взeмания), т.е. може да сключи сделка на много занижена цена.

Щом адвокати още гадаят какво точно предстои, това означава, че липсват важни детайли от процедурите. И ако сте собственик на такава фирма, сега е време за избор - сами да си свършите работата или да чакате служебния път. В първия вариант може да побързате, освен ако не сте любител на опашките.

Няма коментари:

Публикуване на коментар