понеделник, 26 септември 2011 г.

Предизвестието тече и по време на отпуск

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1044988
ВЪПРОС: Подадох предизвестие за напускане на работа, но междувременно ми разрешиха да ползвам платения си годишен отпуск. Удължава ли се срока на предизвестието с дните на разрешения отпуск?
Мария Герасимова, София
ОТГОВОР: Срокът на предизвестието действително не се удължава, ако по време на отправено предизвестие от работника (служителя) му бъде разрешен отпуск за временна нетрудоспособност или платен годишен отпуск. Според Кодекса на труда срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът при срочен трудов договор е три месеца, но не повече от остатъка от срока на трудовия договор.
Според КТ срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. Предизвестието може да се оттегли, ако работникът съобщи за това преди или едновременно с получаването му. Със съгласието на работодателя то може да се оттегли и до изтичане на неговия срок.
Законът установява само срока на предизвестието при прекратяване на трудовия договор и откога започва да тече. Законовите разпоредби не предвиждат този срок да спира да тече по време на разрешения платен годишен отпуск. Това важи и за издадените болнични листове за временна неработоспособност по време на предизвестието. Трябва да се има предвид, че ползването на платен годишен отпуск става с писмено разрешение на работодателя. При напускане на работа с предизвестие трудовият договор се прекратява с изтичането на срока на предизвестието.
Справка: чл. 173, ал. 1, чл. 326 и чл. 335, ал. 2 от Кодекса на труда

Няма коментари:

Публикуване на коментар