четвъртък, 22 септември 2011 г.

Неплатеният отпуск за гледане на дете е трудов стаж

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=301976
ВЪПРОС: Ползвам неплатен отпуск за детето, което е на 3 години. Отпускът ми изтича в края на месеца и след това ще напусна. Имам ли право на обезщетение за неизползван отпуск за тези 6 месеца неплатен отпуск за гледане на дете? Т. Иванова, гр. Шумен
ОТГОВОР: При напускането ще имате право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск и за времето, през което сте била в неплатен отпуск за гледане на детето.
След използването на отпуска за гледане на дете до навършване на 2-годишната му възраст всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер на 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст.
Отпускът се ползва след писмено уведомление на работодателя най-малко 10 работни дни предварително. Той може да се вземе наведнъж или на части, но за не по-малко от 5 работни дни.
Времето, през което се ползва отпускът, се зачита за трудов стаж. За това време работникът или служителят има право на платен годишен отпуск. При прекратяване на трудовото му правоотношение той има право на обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.
Времето на неплатения отпуск за отглеждане на дете се признава и за осигурителен стаж.
Справка: чл.167а и чл. 224 от Кодекса на труда и чл. 9, ал. 2 т.1 от Кодекса за социално осигуряване

Няма коментари:

Публикуване на коментар