понеделник, 4 юли 2011 г.

Парите за сделка - през нотариуса

От 1 юли действат нови правила при сделки с имоти. Когато цената е за над 10 000 лв., парите трябва да се преведат по специална банкова сметка на нотариуса или по сметка в избрана от купувача и продавача банка. Това гласят промените в закона за нотариусите, в сила от началото на този месец, съобщава "24 часа".

Според тях при извършване на възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, страните декларират, че сумата в нотариалния акт е действително уговореното плащане по сделката. Именно то се превежда по банкова сметка, ако надхвърля 10 000 лв.

Ако става по сметка на нотариуса, преди това и двете страни - купувач и продавач, трябва да подпишат писмено споразумение с него за условията, при които ще се внесе сумата, и за нарежданията за плащания.

В закона изрично е записано, че върху парите в тези сметки не се допуска принудително изпълнение за задължения на нотариуса.

Основните мотиви за промените в закона бяха изсветляване на сектора и прекъсване на възможността за пране на пари. Според експерти обаче мярката е закъсняла, защото пазарът е слаб и масовите сделки са за ниски суми за малки апартаменти, които се купуват от нуждаещи се. Големите инвестиции и трансакции секнаха. Освен това съмненията са, че новите разпоредби лесно може да се прескочат и едва ли ще имат чакания ефект.

Няма коментари:

Публикуване на коментар