сряда, 2 март 2011 г.

Направени са изменения в НКПД-2011

От 1 март 2011 г., влизат в сила измененията и допълненията в Националната класификация на професиите и длъжностите-2011. Новите длъжности, включени в Националната класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. са 234. Длъжностите с променени кодове са 19 и длъжностите с променени наименования са 15.
Списъци – НКПД 2011
Национална класификация на професиите и длъжностите
Министерство на труда и социалната политика

Няма коментари:

Публикуване на коментар